27.07.2016 02:56:01

Podmínky osobního bankrotu

Podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu

1)  Existence 2 a více dluhů

2)  Dostatečný příjem, který pokryje alespoň 30 % dlužné částky (nemáte příjem a pomůže Vám rodina, zařídíme navýšení příjmu i bez nutnosti ručení rodinného příslušníka)  

3)  Doba splácení je max. 5 let  -  osobní bankrot je  výhodnější než nepromlčitelné předražené exekuce (5 let je max. doma trvání oddlužení, řada klientů osobním bankrotem prošla i za 2 roky) 

4)  Potřebujete poradit jak postupovat? Pokud ano, volejte PORADENSKOU LINKU PRO OSOBNÍ BANKROT - 840 111 339


Základní informaceo a podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu

Osobní bankrot je šancí na nový začátek !

1. Máte dluhy u více věřitelů? Nejste je schopen splácet?

Nebo je hodnota Vašeho majetku nižší, než součet Vašich dluhů? Pak můžete být v úpadku a Vaše majetková situace může být řešena v soudním řízení přes osobní bankrot. Váš další život pak bude ovlivňovat soud po dobu 5 let.

 

2. Do úpadku se může dostat téměř kdokoliv.

Podle nového insolvenčního zákona, účinného od 1. ledna 2008, může být v úpadku téměř kdokoliv.

3. Elektronický insolvenční rejstřík - Váš zdroj informací a Váš pošťák v insolvenčním řízení.

Všechny důležité informace o průběhu konkrétního insolvenčního řízení jsou veřejně přístupné cestou internetu v tzv. insolvenčním rejstříku.  Prostřednictvím tohoto rejstříku se doručuje většina soudních rozhodnutí a jiných písemností. Nespoléhejte se proto při doručování pouze na obálku s pruhem. Osobní bankrot doporučujeme sledovat v systému ISIR.

4. Dlužník, který se ocitne ve finanční krizi, by měl začít jednat; váhání se nevyplácí.

Dlužník, který se ocitne v úpadku, případně mu úpadek hrozí, by měl začít řešIt svou situace. Za určitých podmínek může být pro dlužníka výhodné, podat osobní bankrot. Poctivému dlužníku dává zákon více šancí k překonání bankrotové situace.

5. Oddlužení (tzv. osobní bankrot) může být šancí pro poctivého dlužníka, jak vyřešit finanční problémy.

Zákon umožňuje řešit úpadek dlužníka - nepodnikatele také oddlužením. Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník a k návrhu musí soudu doložit celou řadu dokumentů (přehledy o příjmech, o majetku, souhlas manžela apod.). Soud vždy posuzuje, zda je dlužník poctivý a zda je jeho plán oddlužení ekonomicky reálný. Těm věřitelům, kteří nemají své pohledávky zajištěny, se totiž musí na úhradu jejich pohledávek dostat alespoň 30 % (alespoň 50% v případě snížení zákonem určených měsíčních splátek). Jestliže dlužník úspěšně projde testem poctivosti a soud oddlužení povolí, rozhodnou nezajištění věřitelé hlasováním, zda dojde k prodeji dlužníkova majetku nebo zda dlužník bude po dobu příštích pěti let odevzdávat nezajištěným věřitelům téměř všechny své příjmy v rámci plnění splátkového kalendáře, a to v rozsahu, v jakém z jeho příjmu mohou být při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tato částka je u každého dlužníka jiná, záleží například na počtu vyživovaných osob. V každém případě je výrazně nižší, než s jakou byl dlužník zvyklý hospodařit. Dlužník může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek, pokud bude schopen svým nezajištěným věřitelům uhradit alespoň 30 % jejich pohledávek (je možné se s věřiteli dohodnout jinak). Jestliže dlužník řádně plán oddlužení splní, soud rozhodne, že se mu zbytek dluhů promíjí. Jinak na majetek dlužníka vyhlásí konkurs.

Máte dluhy a nevíte co s tím ? Pomužeme Vám s vyhlášením osobního bankrotu! Volejte poradenskou linku    840 111 339